Umf doctorat

DOCTORAT. Organizare studii de doctorat; Admitere doctorat 2021-2022; Postuniversitar. Romani de pretutindeni (Diaspora) Rezidentiat cetateni din tari terte U.E. Rezidenti; A doua specialitate; Postuniversitar. Cursuri de perfectionare; Calendar de Examene si Concursuri MS; Transfer rezidenți

Organizarea şi desfăşurarea doctoratului în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova, acreditată ca Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (I.O.S.U.D.) prin aprobarea C.N.A.T.D.C.U. din 3.12.1998 şi Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3012/.05.01.1999, se realizează în temeiul Legii învăţământului nr
Universitatea Ovidius din Constanta - Admitere - Informatii Programe de studii - Licenta - Masterat - Doctorat
un program individual de cercetare ştiinţifică. Doctoratul se desfăşoară în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, conform contractului de studii doctorale încheiat între I.O.S.U.D., conducătorul de doctorat şi doctorand. Principiile de bază care reglementează organizarea şi desfăşurarea ciclului de ...
asistenţă medicală generală - programe de studii . metodologie proprie de organizare a examenului de finalizare a studiilor in invatamantul superior - examen de licenta in cadrul facultatii de medicina, universitatea ovidius din constanta, in anul universitar 2014-2015
Universitatea Vasile Alecsandri” din Bacău este o importantă componentă a sistemului de învăţământ din România, recunoscută pe plan naţional pentru calitatea procesului instructiv-educativ şi pentru activitatea de cercetare
Studiile universitare de doctorat sunt organizate pe domenii de doctorat in cadrul scolilor doctorale autorizate provizoriu sa functioneze sau acreditate. Domeniile de doctoratcare se organizeaza in cadrul IOSUD-UOC sunt: Filologie, Teologie, Biologie, Medicina, Medicina dentara, Istorie, Matematica si Inginerie civila.
Studii experimentale de bioinginerie tisulara in chirurgia cardiaca valvulara (dupa teza de doctorat) - autor Marius Mihai Harpa - editura University Press (umf) - Cartea abordeaza principii de bioinginerie tisulara in domeniul chirurgiei cardiovasculare, cu scopu...
Admitere 2021. Ghid înscriere. Admiterea la Universitatea Babeş-Bolyai se organizează în conformitate cu regulamentul unitar de admitere aprobat de Senatul Universităţii Babeș-Bolyai. Un candidat poate participa concomitent la admitere la mai multe domenii/programe de studii/specializări din Universitatea Babeş-Bolyai sau din alte ...
Acesta a fost și motivul pentru care profesorul Cordoș nu a primit în urmă cu 15 ani, în același timp cu colegii săi de generație calitatea de conducător de doctorat deși atunci ar fi fost o formalitate, ne-a explicat o sursă din UMF.
10 facultăţi (Arhitectură și Urbanism, Automatică şi Calculatoare, Chimie Industrială şi Ingineria Mediului, Construcţii, Electronică, Telecomunicaţii și Tehnologii Informaționale, Electrotehnică şi Electroenergetica, Inginerie din Hunedoara, Management în Producţie şi Transporturi, Mecanică, Stiinţe ale Comunicării
În cadrul IOSUD a UMFST G. E. Palade Tg. Mureș există două școli doctorale, Școala Doctorală de Medicină și Farmacie și Școala Doctorală de Litere, Științe Umaniste și Aplicate, cu șapte domenii de doctorat acreditate care cuprind un număr de 101 de conducători de doctorat și 410 de doctoranzi. Se apreciază şi se susţin ...
Admitere Doctorat 2021. Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş" din Timişoara organizează concurs de admitere la studiile universitare de doctorat în domeniul fundamental Ştiinţe biologice şi biomedicale cu domeniul de ierarhizare: Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie.